มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้


โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้กลับมาสวยงามและทันสมัย

29/9/60

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กาเรียนรู้

                มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทั้งหมด 11 แห่งทั่วประเทศไทย เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปีแล้ว ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ รวมไปถึงโครงการ "จัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้"  จำนวนที่แล้วเสร็จ 9 แห่ง และอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มูลนิธิฯ จึงได้จัดตั้งอีกหนึ่งโครงการ คือ “โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้หลังเก่า” พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ และเพิ่มสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น และปรับปรุงตัวอาคารเพื่อคงมีความสวยงาม ทันสมัยตลอดเวลา

 • ปี 2017

  • รายชื่อโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ได้ "ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ" ทั้งหมด 8 แห่ง

   • โรงเรียนวันบางหอย ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก

   • โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

   • โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

   • โรงเรียนบ้านเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   • โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   • โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ 16 บ้านลาดบัวหลวง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

   • โรงเรียนบ้านสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

   • โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่