มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี

ร่วมบริจาค


ร่วมบริจาค,Donation
มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 686
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย
ธนาคาร : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 287-2-01377-8

ชื่อบัญชี : มูลนิธิสร้างเสริมไทย
ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 072-2-80773-1

บริจาคผ่านระบบ QR e-Donation


สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หมายเลข 02-682-6449
กรุณาส่งโทรสารใบโอนเงินของท่านมายังมูลนิธิฯ หมายเลข 02-682-6333