มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี

ติดต่อเราสำนักงาน

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400


ที่ทำการมูลนิธิฯ

1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ โทรศัพท์ 66 (0) 2682-6111 ต่อ 3301 fax 66 (0) 2682-6333

อีเมลล์ staff_BTF@svoa.co.th