มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี

ผลงานที่ผ่านมา


2563


4 พฤศจิกายน 2563

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 12

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

และคณะทำงาน  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยมี นายอนุชิต  ไทยรัศมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและตัวแทนชุมชน

รับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย


17 ตุลาคม 2563

การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 18

มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 18  

ภายใต้หัวข้อ  วิถีใหม่ เมืองไทย  (Our New Way of Life)   ณ ห้อง Suralai Hall  (ชั้น 7)   ศูนย์การค้า ไอคอน สยาม


2562


28 กันยายน 2562

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 17

        มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 17  

ภายใต้หัวข้อ  ดินแดนในฝัน  (My Wonderland)   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา


2561


18 สิงหาคม 2561

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 16

       มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 16  

ภายใต้หัวข้อ  เสน่ห์เมืองไทย  (The Elegance of Thailand) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


12 ธันวาคม 2561

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 11

         อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย

องคมนตรีและคณะทำงาน  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 11 


16 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 10

           อาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 10 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  ได้ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร โดยมี

 ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนชุมชนร่วมกันรับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย


2556 - 2560


9 กันยายน 2560

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 15

           มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 15  

ภายใต้หัวข้อ  สู่ฝันอันยิ่งใหญ่  (The Impossible Dream) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


20 สิงหาคม 2559

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 14

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “มองมุมใหม่ บนโลกใบเดิม” (The same world, a new perspective) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


23 ธันวาคม 2558

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 9

          อาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 9 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยตัวอาคาร ห้องคอมพิวเตอร์ (smart class room) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน และชุมชน


22 สิงหาคม 2558

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 13

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "ปันรัก ปันยิ้ม" (share the loves, spread the smiles) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


6 มีนาคม 2557

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 8

          อาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลไทรน้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ


27 กันยายน 2557

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 12

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "รักเธอประเทศไทย" (To Thailand, with Love) ที่ห้อง Meeting Room 1-2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


12 กรกฎาคม 2556

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 7

          อาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 7 โรงเรียนบ้านสันทะ จังหวัดน่าน


12 กรกฎาคม 2556

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 11

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ความฝันของเด็กไทยหัวใจพอเพียง” (For our King with Love) ที่ห้อง Meeting Room 1-2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


2551 - 2555


2555

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 10

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “กระปุกวัฒนธรรม” (The Gift of Culture) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


2555

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้

 • แห่งที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • แห่งที่ 6 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2555

กิจกรรมมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก

          ให้แก่คลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกดูแลต่อเนื่อง (Continuity Clinic) หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี


2555

กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์

 • โรงเรียนบ้านจัน จังหวัดพังงา
 • โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง จังหวัดนราธิวาส
 • โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ จังหวัดกาญจนบุรี
 • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย จังหวัดตาก
 • โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนบ้านหินตั้ง จังหวัดเลย
 • โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 จังหวัดสุรินทร์
 • โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง จังหวัดนครพนม
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดมุกดาหาร

2554

กิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ขนม และตุ๊กตา ให้น้อง ๆ

          สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลเด็ก) ร่วมสนับสนุนโดยบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)


2554

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 9

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “หนูรักในหลวง” (For our King with Love) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


2554

กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์

 • ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2553

กิจกรรมมอบสิ่งของและเงินบริจาคแก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

          (บ้านนนทภูมิ) โดยคุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย Ms. Corinne Saunders Vice President D&B International และ Mr. Nicholas Teoh Vice President D&B (Asia Pacific) และคณะ


2553

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 8

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “แตกต่างได้แต่ต้องเป็นหนึ่ง #2” (Harmony of Differences #2) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


2553

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้

 • แห่งที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติอย่างสูง จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
 • แห่งที่ 4 โรงเรียนบ้านเมืองแปง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2553

กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์

 • สำนักอุทยานการเรียนรู้ (Mini TK) กรุงเทพมหานคร
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) / กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนวัดหนองคุ้ม จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนบ้านโนนค้อ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • โรงเรียนบ้านหนองระเยียว จังหวัดศรีสะเกษ
 • โรงเรียนบ้านเค็ง จังหวัดศรีสะเกษ
 • โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย
 • โรงเรียนวัดป่ากิ่ว จังหวัดนครศรีธรรมราช

2552

กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์และอีโคบุ๊คแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

          โดย พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และน้อง ๆ ผู้ป่วย ได้มารับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ด้วยความยินดี


2552

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 7

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “ความฝันของเด็กไทย หัวใจพอเพียง” (Nurture Our Dreams with the Value of Sufficiency) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


2552

กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์

 • โรงเรียนบ้านคำม่วง จังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนบ้านฉลุง จังหวัดสตูล
 • โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฝึกและอบรม ดังกล่าวด้วย

2551

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 6

           มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “แตกต่างได้แต่ต้องเป็นหนึ่ง” (The Harmony of Differences) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์


2551

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 2

          ณ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


2551

กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์

 • โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน จังหวัดลำพูน
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 • โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ จังหวัดยโสธร

2546 - 2550


2550

กิจกรรมสร้างรอยยิ้มแก่เด็ก ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่

          โดยร่วมกับ บริษัท ดัน แอนด์ แบรดสตรีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และจัดเลี้ยงอาหารว่าง แจกของเล่นให้กับเด็ก ๆ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่


2550

กิจกรรมมอบหนังสือแก่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

          -


2550

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 5

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “ต้นกล้าแห่งความฝัน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม” (A Little Seed of Hope for a Better Environment) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


2550

กิจกรรมมอบพรินเตอร์แก่ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา

          ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถานที่รับฝึกเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีพัฒนาการจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้


2550

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งแรก

          ให้กับชุมชนและโรงเรียนวัดบางหอยอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


2550

กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์

 • โรงเรียนบ้านดงเมย จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงเรียนบ้านน้ำหัก จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงเรียนวัดโบราณหลวง จังหวัดสุโขทัย
 • โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

2549

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 4

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ” (For the Father with Our Good Deeds) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


2549

กิจกรรมมอบหนังสือและสื่อโสตทัศนะให้กับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

          เพื่อนำไปใช้ใน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” แห่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อไป


2549

กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์

 • มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
 • โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
 • โรงเรียนบ้านแหลมทราย จังหวัดภูเก็ต
 • โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ จังหวัดภูเก็ต
 • โรงเรียนบ้านทับร้าง จังหวัดชลบุรี
 • โรงเรียนบ้านคลองซื่อ จังหวัดสมุทรสาคร
 • โรงเรียนบ้านลำพยา จังหวัดนครปฐม
 • โรงเรียนวัดสามแยก จังหวัดฉะเชิงเทรา

2548

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “จากใจถึงใจ” (From Heart to Heart) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


2548

กิจกรรมมอบหนังสือวรรณกรรมเยาวชนให้กับบ้านกาญจนาภิเษก

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้เยาวชนผู้หลงผิดได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


2548

กิจกรรมมอบจักรยานยืมเรียนแก่กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย 6 โรงเรียนด้วยกันคือ

 • โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่
 • โรงเรียนบ้านปงของ
 • โรงเรียนบ้านกลาง
 • โรงเรียนแม่คำฝั่งหมิ่น
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก โดยได้ใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์เป็นสถานที่ในการรับมอบจักรยานในครั้งนี้

2548

กิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์

 • มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
 • โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

14-15 กุมภาพันธ์ 2547

งานแรลลี่การกุศล

          เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2004 แต่ก่อนจะถึงปลายทาง ขบวนแรลลี่ได้แวะเลี้ยว ไปที่โรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา


14-15 กุมภาพันธ์ 2547

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ความฝันของหนู” (My Dream) ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร


2546

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้องเป็นปีแรก

          มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพเพื่อชิงทุนการศึกษาในโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “เมืองไทยในฝัน” (Thailand in My dream) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


13 กันยายน 2546

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

          ในวันที่ 13 กันยายน 2546 ณ เมเจอร์โบว์ล เซ็นทรัลพระราม 3 กรุงเทพฯ เพื่อหารายได้นำไปพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล


2540 - 2545


2540 - 2545

มูลนิธิสร้างเสริมไทยจัดกิจกรรมอาสาสมัครซ่อมคอมพิวเตอร์มือสอง

          เพื่อนำไปบริจาคให้กับ โรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยได้รับน้ำใจจากอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนักศึกษา พนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้มีจิตอาสาทุกคนได้รับมอบประกาศนียบัตรขอบคุณ สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ด้วย