มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี

ปฏิทินกิจกรรมโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้,Centre of Learning-with-Fun Project


  4 พฤศจิกายน 2563

 • แห่งที่ 12 โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • 12 ธันวาคม 2561

 • แห่งที่ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561

 • แห่งที่ 10 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
 • 23 ธันวาคม 2558

 • แห่งที่ 9 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 6 มีนาคม 2557

 • แห่งที่ 8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลไทรน้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 • 12 กรกฎาคม 2556

 • แห่งที่ 7 โรงเรียนบ้านสันทะ จังหวัดน่าน
 • 31 สิงหาคม 2555

 • แห่งที่ 6 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 • 29 มิถุนายน 2555

 • แห่งที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 16 ธันวาคม 2553

 • แห่งที่ 4 โรงเรียนบ้านเมืองแปง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 3 มิถุนายน 2553

 • แห่งที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • 29 สิงหาคม 2551

 • แห่งที่ 2 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 • 27 ธันวาคม 2550

 • แห่งที่ 1 โรงเรียนวัดบางหอย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง,Card-for-You Project


  17 ตุลาคม 2563

 • ครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อ วิถีใหม่ เมืองไทย Our New Way of Life
 • 28 กันยายน 2562

 • ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ "ดินแดนในฝัน My Wonderland"
 • 18 สิงหาคม 2561

 • ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "เสน่ห์เมืองไทย"
 • 9 กันยายน 2560

 • ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "สู่ฝันอันยิ่งใหญ่"
 • 20 สิงหาคม 2559

 • ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “มองมุมใหม่ บนโลกใบเดิม”
 • 22 สิงหาคม 2558

 • ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ปันรัก ปันยิ้ม”
 • 27 กันยายน 2557

 • ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “รักเธอประเทศไทย”
 • 2556

 • ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ความฝันของเด็กไทยหัวใจพอเพียง”
 • 2555

 • ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “กระปุกวัฒนธรรม”
 • 2554

 • ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “หนูรักในหลวง”
 • 2553

 • ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “แตกต่างได้แต่ต้องเป็นหนึ่ง”
 • 2552

 • ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “ความฝันของเด็กไทยหัวใจพอเพียง”
 • 2551

 • ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “แตกต่างได้แต่ต้องเป็นหนึ่ง”
 • 2550

 • ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “ต้นกล้าแห่งความฝัน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม”
 • 2549

 • ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ”
 • 2548

 • ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “จากใจถึงใจ”
 • 2547

 • ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ความฝันของหนู”
 • 2546

 • ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “เมืองไทยในฝัน”
โครงการมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน,Donation-of-School Materials Project


  2555

 • โรงเรียนและมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง จำนวน 1,469 คน
 • 2554

 • โรงเรียนและมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง จำนวน 2,100 คน
 • 2552

 • โรงเรียนและสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง จำนวน 1,464 คน
 • 2551

 • โรงเรียนและสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง จำนวน 1,349 คน
 • 2550

 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง จำนวน 1,733 คน
 • 2549

 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง จำนวน 2,430 คน
 • 2548

 • โรงเรียนและมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง จำนวน 1,768 คน
 • 2547

 • โรงเรียนและมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง จำนวน 919 คน