มูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นองค์กรการกุศล ลำดับที่ 686
เงินบริจาคของท่าน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปี
แบบฟอร์มเสนอชื่อโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ


เลือกไฟล์